ทำไมเราต้อง Float?

นักกีฬาใช้การลอยตัวเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และเร่งอัตราการรักษาตัวเองจากอาการบาดเจ็บอย่างมหาศาล การลอยตัวช่วยเรื่องระบบไหลเวียนและทําให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่รับออกซิเจนง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการนอนบนพื้นผิวของน้ําในภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
ช่วยขจัดกรดแลคติคที่เป็นอันตรายได้อย่างรวดเร็ว กล้ามเนื้อของเราจะปล่อยกรดแลคติค ซึ่งเป็นของเสียจากน้ําตาลกลูโคสที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการทํางานของกล้ามเนื้อเช่น อาการล้า หรือตะคริว โดยปกติแล้วกรดแลคติคจะสลายไปจากระบบเองภายใน 24-36 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามนักกีฬาที่ออกกําลังกายเป็นประจํา และหักโหมโดยมากจะมีปัญหากับการกําจัดของเสียนี้ไม่ทัน เพราะมีการสร้างใหม่ทุกวัน การเกิดขึ้นของกรดแลคติคมีผลกระทบแง่ลบต่อนักกีฬา ผลกระทบที่มากกว่าโซเดียมแลคเตตในระดับที่สูงเกินไป ทั้งนี้เพราะกรดแลคติคมีผลกระทบด้านอารมณ์เช่น ความกังวล, การตัดสินใจที่ช้าลง และไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้ ด้วยเหตุผลนี้ การขจัดสารที่เป็นอันตรายนี้อย่างรวดเร็ว นํามาซึ่งผลลัพธ์ในแง่บวกแก่นักกีฬา เช่น ภาวะผู้นําที่สูงขึ้น, การคิดแบบกลยุทธ์และความชัดเจนมากขึ้น การลอยตัวเพิ่มสมรรถภาพ และลดความจําเป็นที่จะต้องพักผ่อนเป็นเวลานาน เพราะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และที่สําคัญที่สุด ไม่จําเป็นต้องพึ่งยา
ผู้ที่ทนทุกข์จากเจ็บป่วย หรือเจ็บปวดจากการรักษาทางการแพทย์ สามารถใช้การลอยตัวช่วยบรรเทาได้ การบรรเทาอาการมาจากการพักกล้ามเนื้อ โดยกันไม่ให้น้ําหนักตัวกดไปยังบริเวณกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บ หรือ เกิดจากการหลั่งสารเอนโดรฟินจากการสร้างสมดุลของสารเคมีในสมองหรือเป็นการบรรเทาอาการจากทั้งสองวิธีควบคู่กัน สารโดพามีนมีบทบาทสําคัญในการทําให้เก็บอาการเจ็บปวดในหลายระดับของระบบประสาทส่วนกลางรวมไปถึงไขสันหลั ง อาการของโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง เกิดจากการไม่สมดุลกันของโดพามีนและฮอร์โมนอื่นๆระดับของโดพามีนจะถูกควบคุมอย่างมากเมื่อคุณลอยตัว เพราะไฮโปทาลามัสเพิ่มการผลิตโปรแลคติน เนื่องจากการตอบสนองยามผ่อนคลายได้ถูกกระตุ้นใน Float Tank โรคกระดูกพรุน เกิดจากการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน, การดื่มสุราและแม้แต่สูบบุหรี่ ถ้าการลอยตัวสามารถช่วยลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านี้ที่ทําให้เกิดโรคกระดูกพรุนคงจะไม่ผิดถ้าอย่างน้อยจะบอกว่าก ารลอยตัวคือการป้องกันก่อนจะเกิดโรค นอกจากที่กล่าวมานี้ โรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับต่อมหมวกไต โดยมากทําให้มวลกระดูกลดน้อยลง การลอยตัวช่วยควบคุมระบบต่อมไร้ท่อโดยการกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตผลิตและควบคุมการหลั่งฮอร์โมน ทั้งโรคกระดูกสันหลังคดการลอยตัวสามารถช่วยจัดสรีระ(ป้องกันโรคพาร์คินสัน) ร่างกายของเรามีระบบที่เชื่อมโยงกัน จํานวนมากที่มีผลกระทบต่อกัน การลอยตัวช่วยคลายความตึงเครียดให้กล้ามเนื้อ นอกจากนี้ การคลายความตึงเครียดให้กล้ามเนื้อ เมื่อผ่านการออกกําลังแบบปราศจากออกซิเจนเป็นเวลานานและพาร์คินสันสามารถทําให้มวลกระดูกลดน้อยลงได้ และนําไปสู่โรคกระดูกพรุน (แก้ไขโรคกระดูกสันหลังคด) เช่นเดียวกับควบคุมการหลั่งโดพามีน Float Tank เป็นเครื่องมือที่ช่วยระบบตอบสนองภายในร่างกายของเรา ความสามารถในการควบคุมและสร้างสมดุลให้กับเครือข่ายของระบบที่เชื่อมโยงกันนี้ เป็นความสามารถที่ทรงพลังที่สุดของ Float Tank ด้วยเหตุนี้จึงทําให้การลอยตัวดูเรียบง่ายจนไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถทําให้ระบบทางกายภาพที่ทําหน้าที่ควบคุมและซ่อมแซมก ลับมาสมดุล, เสถียร และเหมือนยกเครื่องใหม่
ความเครียดเป็นตัวแทนของทุกอย่างที่อันตรายต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรา บางครั้งความเครียดเป็นเรื่องดีในการที่กระตุ้นให้สารบางอย่างในร่างกายช่วยให้เราฝ่าฟันปัญหาต่างๆที่ชีวิตโยนให้ เมื่อเราเครียด จะมีบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกาย ความดันโลหิตจะสูงขึ้น, หายใจถี่ขึ้น, ชีพจรเต้นเร็ว, ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ, กล้ามเนื้อเกร็งและนอนไม่หลับ ลองใช้เวลานึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้น และถามตัวเองว่า ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆ จะเป็นผลดีต่อร่างกายและจิตใจหรือไม่? อีกมุมหนึ่งคือ คุณรู้หรือไม่ คนที่กังวลเรื่องความเครียดมีโอกาสเป็นโรคหัวใจจากโรคที่เกี่ยวกับความเครียดภายในสิบปี? ฟังดูไม่ยุติธรรมใช่ไหม? คุณรู้อยู่แล้วว่ากําลังประสบปัญหาความเครียดสะสมในโลกยุคนี้ และสิ่งที่มันแย่มากคือ การกังวลเรื่องความเครียดทําให้ทุกอย่างยิ่งแย่ลง! ถ้าเรามีพลังงานพอที่จะเขียนรายการสิ่งลบๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อเครียด เราคงต้องนั่งเขียนไปตลอดกาล ตั้งแต่ภาวะตึงเครียดและโรคหัวใจ ลามไปถึงภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหารล้มเหลว, รายการที่เขียนมานั้นน่ากลัว และน่าหดหู่ นอกเหนือจากผลกระทบทางกายภาพ คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าสังคมกําลังป่วยเมื่อนึกถึงผลกระทบทางความคิดและความรู้สึกจากความเครียด เช่น ความโกรธ, พักผ่อนไม่พอ, ขี้ลืม, เมื่อยล้า, หมดแรง, วิตกจริต, ไม่มั่นคง, อารมณ์แปรปรวน, ปัญหาความสัมพันธ์, หลีกหนีสังคม, ร้องไห้, หิวง่าย, พฤติกรรมติดยา และอีกมากมาย ผลเสียหายจากความเครียดนั้นร้ายแรงจนแทบบรรยายเป็นคําพูดไม่ได้ หนึ่งในสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดคืออัตราความเสี่ยงที่สูงในการแท้งลูกหรือทําแท้ง, ตกงาน, สูญเสียคนสําคัญ และเสียชีวิต ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับความเครียด วิตกกังวล และซึมเศร้า จะได้รับประโยชน์จากการหลั่งฮอร์โมนที่อันตรายน้อยลงเช่น ACTH, อดรีนาลิน และคอร์ติซอล ซึ่งมีผลกระทบต่ออารมณ์, พลังงาน, การโฟกัส และทัศนคติฮอร์โมนเหล่านี้จะไม่ถูกหลั่งเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย เพราะไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก เมื่อเราเริ่มการตอบสนองยามผ่อนคลาย เรายับยั้งการผลิตฮอร์โมนที่เป็นภัยพร้อมกับเพิ่มการหลั่งเอนโดรฟินไปพร้อมๆกัน เป็นการสร้างระบบการหลั่งฮอร์โมนที่สมดุลในสมองของเรา ดังนั้น การลอยตัว จะทําให้คุณรู้สึก “ดีขึ้น” ผลลัพธ์ของ การลอยตัวนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณ ยิ่งคุณลอยมากเท่าไหร่ คุณจะรู้สึกดีขึ้นเท่านั้นสารเอนโดรฟินมีการทํางานที่น่าตื่นตาตั้งแต่บรรเทาอาการเจ็บปวด และสร้างความสุข ไปจนถึงรวบรวมข้อมูลจากประสาทรับรู้ของเรา การวิจัยพบว่า การกระตุ้นเพียงบางจุดในสมองเพียงไม่กี่นาที สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้นานถึง 12 ชั่วโมงหรือมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น เป็นที่ทราบกันว่า แค่ความคิดก็มีพลังพอจะหลั่งสารเอนโดรฟินแล้ว นั่นแปลว่า อารมณ์สุนทรย์ที่นักลอยตัวได้รับ จากการผ่อนคลายภายใน Float Tank เป็นผลโดยตรงจากการที่สมองเพิ่มอัตราการผลิตสารเอนโดรฟิน การลอยตัวส่งผลกระทบที่ทรงพลังดีมากเกินจะบรรยายได้ หลักฐานที่เชื่อถือได้จากการทดลองแบบปิดตา 2 ครั้งแสดงให้เห็นว่า การลอยตัวมีความสามารถในการลดความเครียด และลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเช่น ปวดหัว, ซึมเศร้าจากอาการอกหัก หรือแม้แต่กระดูกหัก ลงอย่างมาก ซึ่งเกิดจากการควบคุมข้อมูลที่ไหลเข้าสู่สมองผ่านประสาทรับรู้ทั้งห้า นั่นแปลว่า การจํากัดข้อมูลที่เราได้รับจากภายนอกในสถานที่ๆเงียบสงบ และไร้แรงโน้มถ่วง เราสามารถเบี่ยงความสนใจภายใน และในขณะที่เราเข้าสู่จังหวะสมาธิของสมองที่เชื่อมกับสภาวะการรับรู้ภายในที่ละเอียดขึ้น จิตของเราจะพบความสามารถในการควบคุมสารเคมีในสมองด้วยตัวเอง วารสารบริหารความเครียดนานาชาติฉบับพฤษภาคม 2003 รายงานว่าการลอยตัวช่วยผู้ป่วยที่ทนทรมานจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเช่น ซึมเศร้า และวิตกจริตได้อย่างมหาศาลวารสารบ่งบอกว่าผู้ป่วยลองวิธีจัดการความเครียดมาทุกวิธี และไม่ค่อยได้ผล พวกเขาต้องการการผ่อนคลายมากที่สุด แต่กลับลําบากที่สุดในการหาวิธีผ่อนคลาย ทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน ศึกษาผลกระทบของการลอยตัวในการต่อสู้กับความเครียด และเผยว่า ระหว่างการลอยตัว ฮอร์โมนโปรแลคตินซึ่งเรียกได้ว่า ฮอร์โมนพลังงานชีวิต ถูกปล่อยออกมาในจํานวนที่มาก ฮอร์โมนโปรแลคตินมีบทบาทสําคัญในการสร้างน้ํานมของมารดา เช่นเดียวกับกระบวนการทางชีวภาพของมนุษย์, ควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน และพัฒนาตับอ่อน สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการความเครียด และการลอยตัว, ฮอร์โมนโปรแลคตินควบคุมการหลั่งโดพามีน ซึ่งเป็นเหมือน “รางวัล” ที่เพิ่มการผลิตโดพามีนได้ดีพอกับการใช้สารกระตุ้น ความผิดปกติในระบบการหลั่งโดพามีน เกี่ยวข้องกับโรคและอาการร้ายแรงเช่น พาร์คินสัน, โรคจิตเภท, ADHD, การใช้สารต่างๆอย่างไม่เหมาะสม (ติดสารเสพย์ติด) และอื่นๆ
การตอบสนองต่อสถานการณ์ตึงเครียด ทําให้สมองปล่อยสารชีวเคมีที่เป็นภัยเช่น อดรีนาลิน, ACTH และคอร์ติซอล เข้าสู่กระแสเลือดและเมื่อปริมาณมากขึ้น เราจะเริ่มมีภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกเช่น รู้สึกช่วยตัวเองไม่ได้, เศร้า, โกรธ, เครียด, กังวล, กลัว, หมดทางสู้, มืด, เหงา และอื่นๆ ความรู้สึกเหล่านี้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นนอนไม่หลับ, ไม่อยากอาหาร และเสื่อมความต้องการทางเพศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการต่างๆที่รักษาได้ยาก ความรู้สึกเหล่านี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เราอย่างลึกซึ้ง อันจะก่อให้เกิดอาการล้า, ไม่มีสมาธิ และคิดฆ่าตัวตายในรายที่เป็นหนักๆ เมื่อเราลอยตัว เราหยุดการผลิตสารเคมีที่เป็นภัยและขจัดอาการต่างๆ พร้อมกับเพิ่มความคิดบวก, รักตัวเองและชอบสังคมมากขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสารเอนโดรฟินจากการได้ผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งใน Float Tank
แน่นหน้าอก, เหงื่อออกฝ่ามือ, หัวใจเต้นแรง, หวาดกลัวสุดขีด, สูญเสียการควบคุม, ขี้รําคาญ, พักผ่อนไม่เพียงพอ, แข้งขาอ่อน, กลัว, เสียวท้อง อาการเหล่านี้คุ้นๆไหม ตอนนี้คุณรับประทานยาที่กําลังทําร้ายตับของคุณเพื่อจัดการกับอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่า อาการเหล่านี้ล้วนเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่สมองของเรามองว่าเป็นภัย ปัญหาของผู้ที่ทรมานจากโรควิตกจริตคือ สมองสูญเสียการควบคุมการตอบสนองธรรมดา และหลั่งสารชีวเคมีออกมามากมายราวกับท่อน้ํารั่ว ฮอร์โมนที่ควรจะหลั่งออกมาเล็กน้อยกลายเป็นเหมือนน้ําตก สิ่งนี้เรียกว่า “โรคกลัว” โรคกลัวเกิดขึ้นเมื่อ “การตอบสนอง” กลายเป็นโรคที่คุกคามชีวิต เหมือนกับโรคซึมเศร้า, โรควิตกจริตมีผลกระทบทั้งระดับกายภาพ และฮอร์โมน รวมไปถึงกล้ามเนื้อตึงเครียด, ความดันโลหิตสูง, ชีพจรเต้นแรง, ระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดที่สูงขึ้น และไม่มีทางหยุดยั้งได้ การลอยตัว อย่างที่คุณรู้ ช่วยลดฮอร์โมนความเครียด, เป็นตัวเร่งปฏิกริยาอยู่เบื้องหลัง เช่นเดียวกับบรรเทาอาการตึงของกล้ามเนื้อ และลดอัตราการเต้นของหัวใจ การลอยตัวช่วยรักษาโรควิตกจริงให้ทั้งร่างกายและจิตใจ
สตรีมีครรภ์และทารกในครรภ์มีสายสัมพันธ์ที่พิเศษ และสามารถบอกได้ว่าทารกรับรู้ในสิ่งที่มารดารับรู้นั้นรวมไปถึงอาหารการกินและอารมณ์ การไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงทําให้ยากมากที่จะจินตนาการ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คุณจินตนาการตามผมได้ ให้นึกถึงสภาพแวดล้อมที่มืด, อบอุ่นและละเอียดอ่อนของ Float Tank ที่อยู่ในภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเพื่อทําให้คุณอยู่ในสภาวะไร้น้ําหนัก รวมไปถึงอีกชีวิตหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของคุณ คุณแม่และทารกในครรภ์จะเป็นอิสระจากแรงโน้มถ่วงของโลกระหว่างที่พักผ่อนอย่างสบายบนพื้นผิวของน้ําเค็ม ระหว่างที่แม่รู้สึกถึงความสงบ และผ่อนคลาย ความรู้สึกนี้ก็ส่งผ่านไปถึงลูกน้อยโดยตรง สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงที่ถูกสร้างใน Float Tank อนุญาติให้ทารกเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระ และมีงานวิจัยออกมาว่าการได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระส่งผลให้ทารกมีการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติน้อยลง ว่าที่คุณแม่ทั่วโลกบอกว่ารู้สึกถึงสายสัมพันธ์แบบเซนที่ลึกซึ้งมากขึ้นกับลูกน้อยในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ หรือความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อ เพราะเป็นผลลัพธ์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วทางการแพทย์ สตรีมีครรภ์จะได้รับส่วนลดพิเศษที่ Float Center ของเรา และเราตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมอบผลลัพธ์การศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับประโยชน์อันมหัศจรรย์
ผลกระทบของจํากัดประสาทรับรู้เพื่อการเลิกบุหรี่ ได้มีการบันทึกไว้ในสังคมของการลอยตัว การรักษาแบบจํากัดสภาพแวดล้อม (REST) แสดงให้เห็นว่าการจํากัดประสาทรับรู้สามารถช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมที่ฝังแน่นได้ เหตุผลที่การลอยตัวได้รับการกล่าวขานมากว่า เป็นเทคนิคสําหรับช่วยเลิกบุหรี่ เพราะช่วยให้เลิกได้ถาวร และอาการอยากบุหรี่หายไปตั้งแต่วันแรกๆ การลอยตัวช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรต่อจิตใจและพฤติกรรมของคนติดบุหรี่ เนื่องจากความสามารถในการวิเคราะห์อันตรายของการสูบบุหรี่ที่เกิดขึ้นในสภาวะที่อยู่ในสมาธิผ่อนคลาย
คล้ายกับการจํากัดประสาทรับรู้เพื่อการเลิกบุหรี่ การลอยตัวช่วยให้สมองเข้าใจพฤติกรรมของคุณได้ในระดับที่ลึกซึ้ง และเมื่อรุ้ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นบ่อนทําลายตัวเอง เราจึงต้องเผชิญหน้ากับมันใน Float Tank ซึ่งมีแค่คุณ และคุณเท่านั้น เป็นการเดินทางเข้าไปหาตัวตนที่ซ่อนอยู่ลึกในใจ เป็นสภาวะของจิตสํานึกที่คมชัดที่เผยความจริงเกี่ยวกับตัวเรา ว่าเราสามารถมองตัวเราได้จากหลายมุมในขณะที่อยู่ในคลื่นสมองธีต้า ผู้ที่ตั้งใจลดน้ําหนัก สามารถฟังข้อความที่ช่วยกระตุ้นให้น้ําหนักลดในขณะที่กําลังลอยตัว และกําจัดรูปแบบพฤติกรรมที่ซับซ้อนที่อาจขัดขวางไม่ให้พวกเขามีแรงบันดาลใจที่เหมาะสมในการรับประทานของที่มีประ โยชน์, ออกกําลังกายมากขึ้น และเพิ่มปริมาณอาหารเสริมที่จําเป็น
เช่นเดียวกัน การจํากัดประสาทรับรู้ช่วยให้สมองสร้างความปรารถนาที่จะหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การลอยตัวสามารถลดสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความอยากแอลกอฮอล์ หรืออธิบายง่ายๆคือ เมื่อเราทําลายสารที่ทําให้เกิดอาการอยาก และไม่สามารถหา “รางวัล” ได้แบบง่ายๆ เราจะทําสมาธิด้วยตัวเองกับสิ่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้ “รางวัล” เพื่อชดเชยความรู้สึกอึดอัดตอนเลิกเหล้า การวิจัยที่โรงพยาบาลเซนต์เอลิซาเบ็ธที่แอปเปิลตัน รัฐวิสคอนซิน เผยว่า การลอยตัวต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งปี มีอัตราการลดการดื่มแอลกอฮอล์ถึง 45% แรกเริ่มงานวิจัยนี้ต้องการวิจัยเกี่ยวกับการลดความเครียด แต่การเกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อผู้ติดแอลกอฮอล์เป็นเรื่องบังเอิญ นอกจากนั้น การลอยตัวถือเป็นการรักษาโรคเหมือนกับเทคนิคการปรับการรับรู้อื่นๆเช่น การให้คําปรึกษาแก่คนไข้ เพราะพลังของการแนะนําตัวเองมีมากกว่าฟังความคิดเห็นบุคคลที่สาม
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอ, หลัง หรือสันหลัง, ข้ออักเสบ หรือแม้แต่สันหลังคด และร่างกายผิดรูป อาจจะไม่อยากไปหาหมอจัดกระดูก, นักกายภาพบําบัด หรือหมอฝังเข็มบ่อยๆ ผู้ที่มีปัญหาสามารถเลือกที่จะลอยตัวเพราะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับการรักษาแบบดั้งเดิมเหล่านั้น แต่ที่พิเศษกว่าคือ การรักษาแบบดั้งเดิม ไม่มีการจํากัดประสาทรับรู้ และการดูดซึมน้ําเกลือแร่ธาตุ นอกเหนือจากการรักษาทางกายภาพ การลอยตัวยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางจิตใจอีกด้วย
แมกนีเซียม คือแร่ธาตุที่มีมากเป็นอันดับสี่ของร่างกาย แร่ธาตุนี้สําคัญต่อเอนไซม์ที่ต่างกันถึง 300 ชนิดในร่างกาย ซึ่งมีผลต่อปฏิกริยาชีวเคมีที่สําคัญมากต่อการเผาผลาญอาหารที่เหมาะสม โชคร้ายที่คนส่วนมากมีแมกนีเซียมไม่เพียงพอ หรือต่ํากว่าที่ควร เพราะการเปลี่ยนแปลงวิธีทางการเกษตร และวัฒนธรรมการกินมากว่า 100 ปี มีการประเมินโดยแพทย์หญิงแคโรลิน ดีน, ผู้แต่งหนังสือ “มหัศจรรย์แมกนีเซียม” ว่าประชากรกว่า 80% ของทั้งโลก ขาดแร่ธาตุที่สําคัญนี้ อาการขาดแมกนีเซียม มักถูกวินิจฉัยผิดเพราะไม่สามารถบ่งบอกได้จากการตรวจเลือด นั่นเพราะมีแมกนีเซียมเพียง 1% เท่านั้นถูกเก็บไว้ในกระแสเลือด
ทุกๆโรคที่มนุษย์รู้จักเกี่ยวข้องกับการขาดแมกนีเซียมทั้งนั้น ขาดสารอาหารตัวอื่นยังไม่เป็นภัยเท่าขาดแมกนีเซียม แมกนีเซียมคือ แร่ธาตุที่สําคัญที่สุดสําหรับการคงสมดุลประจุไฟฟ้าสําหรับทุกเซลล์ในร่างกาย แต่เพราะการขาดแมกนีเซียมถูกหมางเมิน คนนับล้านถึงมีอาการป่วยที่ต้องอาศัยยาราคาสูงในการรักษา ในขณะที่สามารถรักษาได้ด้วยการเพิ่มแมกนีเซียม สิ่งที่สําคัญที่สุดรองจาก ออกซิเจน, น้ําสะอาด และอาหาร คือแมกนีเซียม การขาดแมกนีเซียมทําให้เกิดอาการนอนไม่หลับ, เครียด และเป็นบ่อเกิดของหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การขาดแมกนีเซียมส่งผลกระทบต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกาย รวมไปถึงระบบกล้ามเนื้อ คนที่ขาดแมกนีเซียมอาจมีอาการเหน็บชา, ตะคริว, กล้ามเนื้อตึงเครียด, เมื่อยล้า, ปวดหลัง, ปวดคอ, ปวดหัว และปวดกราม อาการเช่นนอนไม่หลับ, วิตกจริต, สมาธิสั้นและพักผ่อนไม่เพียงพอ, ลมบ้าหมู, กลัวการอยู่ในที่โล่ง และอาการก่อนประจําเดือน อาการหรือสัญญาณของโรคหัวใจ รวมไปถึงม่านตาขยาย, หัวใจเต้นผิดจังหวะ และอาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณหัวใจ เนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบ และความดันโลหิตสูง
ทุกๆ 1 คนใน 3 คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง แต่กลับพบบ่อย เพราะความดันโลหิตสูงสามารถทําให้เกิดโรคหัวใจ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีหัวใจวาย ซึ่งอันตรายเป็นพิเศษเพราะไม่มีอาการบ่งบอกล่วงหน้า ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง จะได้รับการบรรเทาจากการลอยตัวเนื่องจากการควบคุมระดับความดันโลหิตด้วยแมกนีเซียมซัลเฟต ที่ซึมเข้าไปทางผิวหนัง ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจ และอาการชัก แต่การลอยตัวสามารถช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตไม่เพียงแต่อยู่ใน Float Tank แต่เป็นเวลาหลายวันจากการลอยตัวเพียงหนึ่งครั้ง โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุของการขาดแมกนีเซียมที่สง่ ผลต่อการผลิตอินซูลิน
ผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณ, หาคําตอบ, จิตไว, นักสํารวจจิต, ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ, นักเดินทางข้ามมิติที่ทําสมาธิเป็นประจํา, ฝึกโยคะและหาทางรู้แจ้ง ส่วนมากจะตื่นเต้นหลังจากรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทําเป็นประจํา สามารถมีผลลัพธ์ทวีคูณได้ใน Float Tank ท้ายที่สุดแล้วความสงบนิ่งของจิตคือทุกอย่าง ตัวอย่างที่ดีมากๆคือเทคนิคการจินตภาพ โดยรายงานชี้ว่าการฝึกเทคนิคการจินตภาพใน Float Tank
สามารถเพมิ่ ผลลัพธ์อย่างมหาศาลเพราะสมองอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายมากๆความสามารถในการนึกภาพแทนการใช้คําพูด เป็นขั้นแรกที่สําคัญมากสู่การเข้าสู่จิตเหนือสํานึก การจินตภาพเป็นกุญแจสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องฝึกฝนและเก็บประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม ระหว่างลอยตัวใน Float Tank เราสร้างจังหวะของคลื่นสมองธีต้าที่ช่วยให้เราผ่อนคลาย ซึ่งเป็นภาวะที่เหมาะที่สุดในการฝึกการจินตภาพ ผู้ที่อยากมีเวลาฝึกสมาธิ หรือต้องการจะเรียนรู้ แต่ไม่มีพลังงานหรือเวลาที่จะเริ่มต้น สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้เช่นเดียวกับผู้ที่ฝึกมาเป็นเวลานาน โดยไม่ต้องเชี่ยวชาญเทคนิค, ฝึกจิต หรือพยายามเลยแม้แต่น้อยความจริงที่โหดร้ายของการทําสมาธิคือ บางคนจะทําได้ดีกว่าคนอื่น และได้ผลลัพธ์ที่ทรงพลังกว่า แต่ด้วยการลอยตัว เรารับประกันว่าคุณจะได้ประโยชน์แบบเดียวกับคนฝึกสมาธิโดยไม่ต้องทําอะไรเลย
ผู้ต้องการถูกสั่งจิตจะตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพื่อเข้าไปอยู่ในภาวะคลื่นสมองที่เคลิ้มจากการลอยตัว รายงานชี้ว่าผู้ลอยตัวสามารถได้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกหยิบยื่นให้จากความเป็นจริงที่ถูกแยกจากกัน และมีความสุขจากการมองความฝันของพวกเขาก่อตัวขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขา ภายใน Float Tank มีความสามารถในการเพิ่มพลังสมาธิอย่างมหาศาล และการที่ไม่มีสิ่งรบกวนทําให้ความสามารถในการรับคําแนะนําที่ดีจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เป็นความจริงที่ว่าเราเข้าๆออกๆภวังค์ตลอดเวลา แต่มันยากที่จะรับรู้ว่าเมื่อไหร่ Float Tank เป็นเครื่องมือลบเงื่อนไขต่างๆที่สมบูรณ์แบบ เพราะช่วยแยกเราออกจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์ สิ่งนี้แหละช่วยกําจัดการโปรแกรมจิตที่เป็นภัย, อุปนิสัยไม่ดี และความเชื่อที่ไม่สร้างสรรค์ที่ตามหลอกหลอนชีวิตเรา
เมื่อสมองของคุณเป็นอิสระจากการประมวลข้อมูลจากภายนอกเช่น แรงโน้มถ่วง บวกกับกิจกรรมที่มีจังหวะช้าลงจากการลอยตัวที่เต็มไปด้วยความผ่อนคลาย เมื่อนั้นความสามารถในการซึมซับสิ่งใหม่ๆจะพุ่งขึ้นอย่างมหาศาล ผู้ลอยตัวสามารถที่จะมีรูปแบบการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น และสามารถผนวกกับแนวคิดใหม่ เพื่อสร้างไอเดียต้นตํารับใหม่ขึ้นมา ความสามารถในการประมวลข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ไม่ต่างอะไรกับการก้าวทะยานของความสามารถในการเรียนรู้เป็นที่รู้กันดีว่า คลื่นสมองธีต้ามีความสามารถในการรับข้อมูลใหม่ๆจํานวนมากไม่จํากัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นภาพหรือเสียง ความสําคัญอยู่ที่สติรับรู้ที่เฉียบคมมากขึ้นของตัวตนที่แท้จริง และจิตเหนือสํานึก ผู้ลอยตัวจะได้รับผลของ “Superlearning” ต่ออารมณ์, พฤติกรรม และการตอบสนองราวกับมองเห็นในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน การลอยตัวสามารถเป็นเครื่องมือในการค้นพบตัวตนที่แท้จริงที่สามารถเพิ่ม ความสามารถในการรับมือกับความยากลําบากหรือข้อมูลที่ซับซ้อนโดยสามารถเชื่อมจุดสําคัญด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในจิต
โรค Burnout (การอ่อนล้าทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ) เป็นผลของความเครียดสะสม และอาการคล้ายกับโรคซึมเศร้าแต่รุนแรงกว่า โรค Burnout สามารถนําไปสู่การเจ็บป่วยทางกายภาพเช่น ความผิดปกติจากอาการอ่อนล้าสะสม หากคุณเป็นลูกจ้าง โรค Burnout จะมีผลต่อผลงานและความสามารถในการรับมือการแข่งขันของคุณ ลูกจ้างเกือบทุกคนที่ลาออกแจ้งว่า ความเครียดเป็นหนึ่งในสามปัจจัยที่ทําให้ลาออก ซึ่งโดยมากเป็นเหตุผลอันดับหนึ่ง ไม่ว่าลูกจ้างจะทํางานหนักไป, ถูกท้าทาย, ถูกเวลาบีบคั้น, มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านายกดขี่ข่มเหง มีโอกาสสูงที่ลูกจ้างจะเหนื่อยล้า, สมองว่างเปล่า, อ่อนแรง และไม่สามารถทนต่อไปได้ ความเครียดสูงแปลว่าประสิทธิภาพต่ํา ความพอใจจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานน้อยลง และอีกเยอะจนไม่น่าพูดต่อ การลดความเครียดในลูกจ้างนําไปสู่การลดต้นทุนด้านรักษาสุขภาพ หากคุณอยากมองในแง่ธุรกิจ อย่างไรก็ตามในแง่มนุษยธรรม การลดความเครียดของสมาชิกในทีม จะเพิ่มความสุข, ผลงาน, ความสามารถในการทําให้ลูกค้ามคี วามสุข, ลดการลาป่วย, ลดการลาออกหลังจากปีแรก และท้ายที่สุด ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท มันอาจจะได้เวลาที่จะซื้อโควต้าการลอยตัวให้ทีมขายที่ทํางานหนัก ทํายอดให้คุณมาตลอด ไม่เพียงแต่เป็นการขอบคุณที่พวกเขาทํางานหนัก แต่เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะมีพลังพอที่จะทํายอดใหค้ ุณได้อีก
การกําจัดความเครียด และความเค้นในร่างกายนําไปสู่รูปลักษณ์ที่ “มีชีวิตชีวา” สุขภาพดี และเต็มไปด้วยพลังชีวิต ความเครียดมีผลให้แก่เร็ว หมอผิวหนังทุกคนเห็นด้วยว่าปัจจัยนี้ไม่ใช่ความลับ ความเครียดส่งผลต่อผิวหนังของคุณ เมื่อความเครียดหาย ผิวหนังจะกลับมาเรียบเนียน อันเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อผ่อนคลาย นอกจากนี้ การลอยตัวในเกลือ Epsom ทําให้ผิวอ่อนนุ่ม, เนียนเรียบ และล้างสารพิษเช่นกรดแลคติคออกไปจากร่างกาย
ประโยชน์ด้านนี้อาจจะทรงพลังที่สุดในบรรดาประโยชน์ที่ได้กล่าวมา การนอนไม่พอกลายเป็นหายนะทางสุขภาพในโลกยุคใหม่นี้ ตอนนี้มีโรคที่เกี่ยวกับการผิดปกติทางการนอนมากกว่า 80 ชนิด และผู้ใหญ่มากกว่า 75% มีอาการผิดปกติเรื่องการนอนอย่างน้อยสัปดาห์ละหลายครั้ง ไม่เพียงแต่จะรุ้สึกเหนอื่ ยในวันถัดไปการนอนไม่พอขัดขวางกระบวนการรับร,ู้ มีผลต่อความจําและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นี่ยังไม่รวมความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุตอนขับรถ และตกงาน ฮอร์โมนความเครียดจะถูกปล่อยเข้ากระแสเลือด และส่งผลให้คุณไม่สามารถสงบนิ่งได้มากพอที่จะมีคลื่นสมองที่เหมาะต่อการนอน อันที่จริงแค่คิดเกี่ยวกับความเครียด ก็ส่งผลให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดมากขึ้น และคิดเกี่ยวกับการไม่นอนยิ่งทําให้มันแย่ลง สําคัญมากที่คุณต้องควบคุมระบบหลั่งฮอร์โมนในสมอง และลดปริมาณอดรีนาลินในกระแสเลือด มิเช่นนั้นคุณจะตกอยู่ในภาวะวิตกจริตทุกเมื่อที่พยายามเข้านอน มีทางแก้โรคเกี่ยวกับการนอนผิดปกติอยู่ 2 วิธีที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จ วิธีแรกคือทําให้ตัวเองอยู่ในภาวะผ่อนคลายมากๆเป็นเวลานาน ส่งผลให้คลื่นสมองอยู่ในคลื่นธีต้า วิธีที่สองคือ ทานยาราคาแพงๆที่มีผลต่อตับ และขัดขวางปฏิกริยาเคมีทางธรรมชาติ และท้ายที่สุดนําไปสู่ภาวะติดยา การดื่มเหล้าให้หลับไปเลยก็เหมือนจะได้ผล แต่ Theta State Float Center ไม่แนะนําเทคนิคนี้
อาการเจ็ทแลคเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆ และมักมาเวลาที่ไม่ควรมา เมื่อเครื่องลงจอด เรามักจะเตรียมไปประชุมสําคัญกับลูกค้า, เดินทางไปทําธุระครอบครัวสําคัญ, พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์อันน้อยนิด, เจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอมานาน และอื่นๆ นอกเหนือจากความเหนื่อยล้า ผู้ที่ทนทรมานจากอาการเจ็ทแลคอาจมีอาการทางกายภาพ และผลกระทบทางอารมณ์เช่น วิตกกังวล, ท้องผูก, ท้องเสีย, สับสน, กระหายน้ํา, ปวดหัว, รําคาญ, คลื่นไส้, เหงื่อแตก, ปัญหาเรื่องทิศทาง, มึนงง และหลงลืม นาฬิกาชีวภาพของคุณ หรือจังหวะเซอร์คาเดียน (Circadian) ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง และจะสับสนเมื่อคุณต้องเดินทางไกล ระบบนี้เสียหายจากการรับข้อมูลที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมปกติเช่น สว่างทั้งที่ควรจะมืด, อบอุ่นทั้งที่ควรจะหนาว, รับประทานทั้งที่ปกติเป็นเวลานอน เป็นต้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนระดับความสูงทําให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ํา หากเราไม่ระวัง โดยเฉพาะคนที่ดื่มเหล้า แรงกดอากาศและปริมาณออกซิเจนที่ลดลงจะทําให้ร่างกายของเรายุ่งเหยิง แค่อากาศแห้งอย่างเดียวก็ทําให้หลายคนคันคอและระคายเคืองตา เราสามารถแก้ไขอาการเหล่านี้ได้อย่างไร? ดื่มน้ําเยอะๆ, หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ และบอกแทกซี่ให้พาคุณมาส่งที่ Theta State Float Center

teresaroทำไมเราต้อง Float?